We use cookies.

Learn more

A TI és a K-Monitor feljelentést tesz Semjén vadászatai ügyében 2018. március 14.

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a feljelentés szövegét, amelyet a Transparency International Magyarország Alapítvány és a K-Monitor Közhasznú Egyesület tesznek Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vadászataival kapcsolatban.

Papp Károly r. altábornagy úrnak

rendőrségi főtanácsos

országos rendőrfőkapitány

Országos Rendőr-főkapitányság

Budapest

1903

Pf.: 314

orfktitkarsag@orfk.police.hu

 

Tisztelt Országos Rendőrfőkapitány Úr!

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 171. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 172. § (1) bekezdésére figyelemmel feljelentést teszek ismeretlen személy ellen az alábbi tények alapján:

A sajtó útján nyilvánosságra került és széles körben tárgyalt információkból (például: https://mno.hu/belfold/semjen-zsolt-a-helikopter-es-a-svedorszagi-luxusvadaszatok-2452445 és https://mno.hu/belfold/nem-rokonai-fizettek-semjen-utjait-2452994) kitűnően dr. Semjén Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnök-helyettes összesen öt alkalommal, 2012-ben, 2013-ban, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben vadászott Svédországban. E vadászatok költségeit minden egyes alkalommal Farkas József fizette meg, a sajtóban megjelent állítások értelmében ezt a tényt az a levelezés támasztja alá, amelyben Farkas József jelezte a vadászatokat szervezőknek, hogy ő fogja átutalni a költségeket. A költségek alkalmanként 4-5 millió forintot tettek ki, azaz összesen 20-25 millió forint nagyságú juttatásról van szó.

Szintén a sajtóban megjelent információkból tudható, hogy a Farkas József érdekeltségébe tartozó vállalkozások 2010 óta több mint 530 millió forintot kitevő, az Európai Unióból származó támogatásban részesültek. A Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető adatbázisból pedig az állapítható meg, hogy a szintén Farkas József érdekeltségébe tartozó Szaktudás Kiadó Ház Zrt. ugyanebben az időszakban huszonnégy darab közbeszerzési pályázaton összesen 2813,9 millió forint összegű állami megrendelést nyert el.

A Transparency International Magyarország Alapítvány és a K-Monitor Közhasznú Egyesület szerint kiemelt jelentőséggel bír az a körülmény, hogy az állam által juttatott támogatások és az állami megrendelések elnyerésében kitűnő eredményeket felmutató vállalkozásokat az érdekeltségében tudó Farkas József az Országgyűlés egyik képviselőjének, egyben Magyarország miniszterelnök-helyettesének a vadászatával összefüggő költségeket fizetett meg és a vadászatokon maga is részt vett.

Meggyőződésünk szerint legalábbis életszerűtlen azt feltételezni, hogy a dr. Semjén Zsolt részvételével megrendezett vadászatok költségeinek Farkas József által történt megfizetése és a Farkas József gazdasági érdekeltségei által elnyert közpénzek, valamint közbeszerzési megbízások között semmiféle kapcsolat ne állna fenn. Sokkal inkább azt lehet alappal feltenni, hogy Farkas József éppen az állam által jutatott támogatások és a közbeszerzési megrendelések elnyerése érdekében, vagy az elért sikerek meghálálása céljából részesítette dr. Semjén Zsoltot az összesen 20-25 millió forintot elérő összegű ajándékban.

Kormányfő-helyettesként dr. Semjén Zsoltnak nem lett volna szabad, míg országgyűlési képviselőként kifejezetten tilos volt elfogadnia ilyen jelentős összegű juttatást. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 84. § (1) bekezdése értelmében ugyanis a „képviselő képviselői megbízatásával összefüggésben nem fogadhat el olyan ajándékot vagy más ingyenes juttatást, amely a mindenkori képviselői tiszteletdíj egyhavi összegét meghaladja”. A sajtóhírek szerint Farkas József által megfizetett vadászati költségek összesen 20-25 millió forintot kitevő összege nyilvánvalóan meghaladja az idézett törvényi határértéket. Dr. Semjén Zsolt olyan szolgáltatások költségeinek a más által történő megfizetését fogadta el, amely szolgáltatásokat a saját jogszerű jövedelméből, a feltételezhető szokásos életvitelének egyidejű fenntartása mellett a szolgáltatások ismert piaci árán nem lett volna képes megvásárolni magának. Emiatt a dr. Semjén Zsolt által elfogadott ajándék lekötelező mértékűnek minősül, márpedig a közszolgálatban a lekötelező mértékű ajándék elfogadása nem megengedett.

Dr. Semjén Zsolt a parlamenti képviselőként 2011. év óta letett vagyonnyilatkozataiban egyáltalán nem adott számot ezekről a juttatásokról, vagyis eltitkolta a más által helyette megfizetett vadászati költségek formájában kapott ajándékokat.

Mindezek alapján azt kell feltételezzük, hogy a sajtóhírekben megjelent vadászatok költségeinek a megtérítése dr. Semjén Zsoltnál büntetőjogi értelemben vett jogtalan előnyként jelent meg.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 293. §-a értelmében hivatali vesztegetés miatt büntetendő az, aki hivatalos személyt a működésével kapcsolatban neki vagy rá tekintettel másnak adott vagy ígért jogtalan előnnyel befolyásolni törekszik. Minősített hivatali vesztegetés valósul meg akkor, hogyha a jogtalan előnyt azért adják vagy ígérik, hogy a hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje, a hatáskörét túllépje, vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaéljen.

Országgyűlési képviselőként és a miniszterelnök helyetteseként dr. Semjén Zsolt a Btk. 459. § (1) bekezdés 11. pontjának b./ és d./ alpontjai értelmében hivatalos személynek minősül.

Az, hogy dr. Semjén Zsolt hivatalos személyként milyen minőségben hozható kapcsolatba a Farkas József érdekeltségébe tartozó gazdasági szervezetek által elnyert közbeszerzési megrendelésekre és az állam által juttatott forrásokra vonatkozó döntésekkel, illetve hogy e döntések szempontjából milyen jelentőséggel bírtak vagy bírnak azok a vadászatok, amelyeken dr. Semjén Zsolt részvételi költségeit Farkas József fizette meg, kizárólag büntetőeljárás kereti között, nyomozási eszközökkel tisztázható.

Dr. Semjén Zsolt vonatkozásában feltételezhető egyrészt az, hogy személy szerint ő volt az a hivatalos személy, akinek a működésével kapcsolatban elérni törekedett befolyás érdekében adták a jogtalan előnyt. Feltételezhető azonban az is, hogy dr. Semjén Zsolt az a büntetőjogi értelemben vett „más személy”, akinek azért adták a jogtalan előnyt, hogy a Farkas József érdekeltségébe tartozó gazdasági szervezetek által elnyert közbeszerzési megrendelésekre és az állam által juttatott forrásokra vonatkozó döntéseket meghozó hivatalos személyt a működésükben ilyen módon befolyásolják.

Függetlenül attól, hogy dr. Semjén Zsolt hivatalos személyként milyen minőségben hozható kapcsolatba a Farkas József érdekeltségébe tartozó gazdasági szervezetek által elnyert közbeszerzési megrendelésekre és az állam által juttatott forrásokra vonatkozó döntésekkel, felelőssége a Btk. 294. §-a által büntetni rendelt hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt lehet megállapítható. Az a hivatalos személy ugyanis, aki akár a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt fogad el, akár a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntettet valósít meg.

Mindezekre tekintettel arra kérjük Országos Rendőrfőkapitány Urat, hogy szíveskedjék megtenni a szükséges intézkedéseket a feljelentett bűntettek teljes körű kivizsgálása, valamint a feltételezett elkövetők azonosítása és büntetőjogi felelősségre vonásuk érdekében.

Országos Rendőrfőkapitány Úr segítő közreműködését előre is megköszönöm, egyben kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni a feljelentésem nyomán megtett intézkedésről.

Budapest, 2018. március 14.

Tisztelettel:
Ligeti Miklós Léderer Sándor
jogi vezető igazgató
Transparency International Magyarország Alapítvány K-Monitor Közhasznú Egyesület