We use cookies.

Learn more

Átláthatósági mintaszabályzatot adtak közre az Ez a Minimum! kezdeményezői 2019. december 12.

A választások előtt az Ez a Minimum! átláthatósági minimumprogramot 400 jelölt írta alá, köztük több, mint 200 mandátumot szerzett. Nekik és minden nyilvánosságpárti helyi képviselőnek szól a javasolt mintaszabályozás, amelyet helyben megvitatva, kiegészítve és elfogadva biztosítható az önkormányzati működés nyomon követhetősége és számonkérhetősége.
A mintaszabályozás itt tekinthető meg.

Az Ez a minimum! programcsomag pusztán egy rendelet elfogadásával nem ültethető át a gyakorlatba. A megvalósításhoz rendeleti, belső szabályozást érintő és technikai megoldások (pl. holnapfejlesztés) kombinációja szükséges. A mintarendelet vázlata elsősorban a helyi szakmai és társadalmi vita megindítását szolgálja, nem azért készült, hogy önkormányzatok változtatás nélkül átvegyék, hiszen minden önkormányzat máshogy működik, más meglévő joganyagra, eljárási gyakorlatokra épít. Elképzelhető, hogy egy területen az önkormányzat az általunk javasolt közzétételi szabályoknál már korábban megfogalmazott egy erősebb szabályt. Ezt nem szabad visszarontani, hanem be kell építeni az új szabályozásba, ehhez pedig a mintaszabályozással párhuzamosan érdemes áttekinteni a közzététel jelenlegi gyakorlatát.

Az átláthatósági rendelet elfogadása előtt javasoljuk, hogy az önkormányzati a helyi civilek, szakemberek és nyilvánosság bevonásával folytasson vitát a végleges rendelet tartalmáról, hiszen számos olyan részlet felmerülhet, amire mi nem is gondoltunk. Ezáltal már az átláthatósági rendelet megalkotása is azokat az elveket követi, amelyeket az Ez a minimum! program képvisel. Biztatjuk a résztvevő önkormányzatokat, hogy egyeztessenek egymással, koordinálják az átláthatósággal és részvétellel kapcsolatos munkájukat.